لیندا کوردی

لیندا کوردی

“سێبەری با”

ماوەیێك بوو لە خوێندنەوەیی رۆمان کارلۆس رۆیز زافۆن دوورکەوتبوومەوە، بەتاییبەت رۆمانە درێژەکان. ئەمەش بەو بیانوەیی کە زۆربەی رۆمانەکان تەنها چێژێکی...

ترێند

نووترین