تە.. نەبینم

 

 

 

 

 

 

 

 

تە..  نەبینم

هەلبەست: مللەت محەمەد

 

دل و چاڤان

ژ بۆ دیتنا تە دگێرینم

هزر و بیران

وەکو  جاران ئەز نابینم

هەستا خۆ ژى

مینا زارۆکەکێ بێ دایک دبینم

ئەزێ دبینم

پێنووسێ من یێ دپەیڤیتن

تاریاتیێت شەڤێت من

ژ بۆ رۆناهیا عەشقا تە دگریتن

تە نەبینم

ئالا عەشقا مە یێ دکەفیت

بیرهاتنێت مە یێ د ڤەرەڤن

گرنژین و خەم رەڤین و کەنى گریک یێ دوەرن

رۆندک و شینى و زێمار

یێت دگەهن

ژ بۆ دەرێژا عەشقا مە

رۆژا دگریت

کوزیرکا وى

دلێ ل هەیڤێ چرمساندى

ژ بۆ عەشقا مە

دلێ  ژ لێدانێ دراوەستن

ئەڤرۆ دەمە پشکۆش ڤەبن

لێ نەڤەبوون

شەڤێت ڤینا مە رۆن ببن

هێژ د تاری نە

وارێ مە لێ سەما دکر

ب خەملیت

لێ ب دێمەکێ داماى

هێسر یێ ژ چاڤان دبارن

دەمێ هەلاتنا رۆژێ یە

نزا بۆچى!

رۆژ ژى یا گیرۆ دکەت و نادەرکەڤیت؟

……

ئەز دزانم

دل ب دلۆڤانیا تە نابیت

ئاگرێ دناڤ دلێ تە دا ل تە خۆش نابیت

سۆزا تە ژى

رێڤینگە و وەکى وێ دڤێت یا بلند دبیت

بەژنا تە ژى

ل بهارەک دى یا د چەریت

لێ ژبیرنەکە

هندى رۆژ دهەلاتنێ دا

ل ئەڤان ئیدیەمان ب فکریتن

سۆز.. ڤیان.. حەژێکرن.. باوەرى و یادەوەرى

ب ئاوازا خانى و دلدارى دئاڤابوونێ دا

ب ستیرینیت

ژیان ل مە ب گرنژیتن

سوراتیەک دناڤ لەشى من دا ب گەریتن

جهێ تە دناڤ دلێ من دا دێ هەبیتن

دلێ من ژى

دێ ناڤێ تە ب چپکێت خوینێ نڤێسیتن

Leave a Comment