گەمارەبوونا دێمێ رۆژێ

                قەهرەمان عەبدڵلا حەمید ئەم زارۆک بووین مە ب چاڤێن پرى شەوق ب دل و مێلاکێن پرى رەونەق تەماشە دکر ئەسمانان مە هزار ستێر د حەباندن مە هزار ئەختەر د نازاندن لێ پشتى ئەم مەزن بووین ستێرا پەردا خوارێ بوونە دێۆ و هزار جانەگا دانە دویڤ خۆ بوونە ئەزمانسۆرک و هزار ساکۆ کرنە بەرخۆ لاشێ مە خوار هەستیکێن مە ڤەرووتن و دگەۆریا خۆ دا بەردانە خوار هزار یوسف دبنێ بیرا دا بوونە ئێخسیر هزار یاقووب مانە بێ تەکبیر مادەم تو ناخوازى بەکوان سەراد…

زێدەتر بخوینە