تابلۆیا دوژا د مالبچیکى دا

 

 

 

 

 

 

 

 

قەهرەمان عەبدلڵا حەمید

 

ل ناڤەندا ژوورا تارى دا

ئەز وت تۆ دوو پەزین

کەتینە خەفک و بەندا

نکارین نەْ

بدەرکەڤین ژ دۆڵ و کەندا

نکارین نەْ

سەرهەلینین

ماینە د ناڤا زنجیر و کێلبا

د خەو برین

ل شاشەیا شەڤ د سۆرن

ل فەیسبووکا لێڤ د مۆرن

هەمى فهێتى شرین کرن مینا قەندا

نەینوکێن وێ سوپەرمانن

بووینە پەنجێن حەفتیاران

د دەستان دا ترامپ و پۆتین

بووینە بویکێن لاستیکى د لەیزینن

بۆش و ئۆباما بحال د چن

چ نابینن

( ئۆپرا) یا لێڤ سۆرکریە

عشق و ئەڤین

بەکۆى ژەهرا رەش و شین

ل دۆرا دانایە ل بەندا

ئاغا و بەردەستک کرنە پاشا

داعش و ماعش کرنە خودانێن شاباشا

ل شەهیانا یاریکرنێ سەمایێ دکەن

سەد قازى و پیران

کرنە چوار پارچە

دانانە بەر خەنجەر و کێران

ئەڤرۆ سەمایە ل سەر زکێ شەترەنجێ

ناڤران و سەرران کرنە دەڤێ دەبانجێ

هزار دلێن ساڤا کرنە لێبوک

ماندیکرن

سەردابرن

د گەردەنا سێپێکان دا بەردان خوارێ و

شکاندن لێ چۆک

هزار نەهەنگ و دێو بەردانە زکێ دێرا بەرانى

خراب کرن

ژێکدوور کرن

دایک و باب و زارۆک

ئاگر بەردانە جانى

داروین و نیتجێ

مەزن بوون و مەزن بوون

بوونە رۆژ

گوتنە رۆژێ وێڤە هەرە

دراستى دا تۆى هەر دۆژ

بۆ تە شەرمە

تە دل کەر کرن

مێشک بەرزە کرن

کرنە ژانێن بێ سنوور

ئەڤینى و کەرب کرنە دوو روى و

دانانە سەر دلێ فلسەکێ سۆر

تە کچینى یا مەریەمایێ کرە خوداوەند

هزار هزار سەرێن تراشى بەردانە دورماندوور

سێڤا بەهەشتێ نەبوو

سێڤا ژەهرێ بوو

ریهانا و لەیدى گاگا هاتنە رەقس و سەمایێ

بنێ زیندانا جزیرێ پر بوو ژ گولێن ژەهراوی تێر بوو

د زان ژ دەستێ کچا بەکرۆکێ چاڤ شوور

هەردوو بورجێن بەلەک

ل تەنشتا پەیکەرێ ئازادیێ

ل دوور بەژنا یەکتر بوونە دوو کەزیێن خەلەک

دێ بخو دێ

تۆ کریە سەیەکێ ساعۆرە

بەرداى بەژنا دنیایێ دوور ب دوورە

ئەم بەرزەبووین

وندا و شەپرزە بووین

کا خودا؟ کا پەیامبەر؟

د کەندالان دا ب هزارا غەوارە بووین

د ڤێ شەڤە رەشێ دا

هەیڤا مە دەرنشیڤ بوو

ل سەر سنگێ بن لادنى هێمایەکێ ستویر بوو

لاڤاکرن: وەرە دێ

دێ وەرە ئەى شاهێ مەزن

خوینا رەش ژ دەستێن وى هاتە خوارێ و

بەفرا سپى پرى ئاخین بوو

ستێرستێرۆک کەتنە بەژنا دەریایێ

نفشێ نوى

یێ چاڤ تارى بوو

مالبچیکێن پەترومەکرى

بوونە دەست و هزار مارێن رەش

خۆ تێوەرکرن و ژەهر بەردایێ

سەرێ ڤى مارى شاشەبوو

چاڤێ ڤى مارى فەیس و چەتا ب هەوارەبوو

گۆپالێ هە

سروش بەردا و

مامێ گۆگل بۆ خاترا وى ئاوارە بوو

ژەهرا رەش کرە تۆڤێ ژیانێ

سەرێن زارۆکان کرنە زەڤى و

باخچەیێن چاندن و بەرهەمدانێ

سیانید بەردایێ

ئاگر و ئاسن

کرە دەخل و دان

وەک خارنێ دایێ

چاڤ و گیان لێ ژار کرن

مەلیل و پێتى و سەردا برن

لەشکەرەکێ هێر دروست کرن ژ زارۆکان

هاژوتنە بەر کنارێ مرنێ وەک پەپوکان

قوبەهان و ئایا سوفیا کرنە خەرابە و

مالا روبۆتان

شینى و تازى

دلێن رەق و سەرێن خلولە

بەردان ب هزار جوتان

ب هزارا قەلەرەشکا ژێ پەر دا

ئێدى نەما ئەو رویکێ سپى نە رونى دا

نە شەفەق دا

دایکا سەر بپۆشى نەزانین بوو

د دەستى دا ژەهرا چاڤ تاریکرنێ

د کۆشێ دا زارۆکەکێ ئیفلیجێ بازبەندێ نڤشتوکا و

ئایەتوکێن سەر و بن کرنێ

ئەڤە هێروشیمابوو

ل پشت رونى دابوو

گریا دایکێ ببوو کانیەکا رەشا خۆ دینکرنێ

زارۆکەکێ دى

یێ چاڤ سۆربوو

د دەستى دا  AK1 بوو

د کر کارێ قرکرنێ

ل بنێ کەندالى چەکۆچ و داس

د لێما خوهێ دا د کر کارێ بهێن چک کرنێ

ل وێرا هەنێ

پلنگێ ئاسیا بلند د کر ئالا ئاشتیێ

ژ بۆ کێلبێن چەنتەلێ نڤستى

شاهێ مەزن هات و هات

ژ مالبچیکێ سالوسى دەرکەت

خوداوەندا شەرى هاربوو

مرادا وێ خوارنا گوشتێ ساربوو

هزار جوى و ماسیک چوونە باوەشا شاهى

قازوخێ رویس و حیز

ببوو زیندانا پیرهەڤیا

ئێڤەلیا

پێسیر لێ بوویە دەڤ ل رۆژا ساهى

پیرهەڤی

د دەریا ئیجەیا لەوتى دا خەندقى

دلێ وێ ئالۆدە بوو و

جەلتا کەیفێ لێدا و پەقى

کوردۆ

تۆ کریە چوار پارچە

هێش ل بەرى سەد سالا

تا چ قازى و پیران ژ دایک نەبن و

بلند نەبن بەژن و بالا

شاهێ مەزن هات و هات

هەمى سەدام و هێتلەر

هەمى سەیدا و رێڤەبەر

کرنە تۆز و بەلاڤەکرن

کرنە پیش و پەلەخ و بەرزە کرن

مارێ سەر شاشێ چوو

بەرێڤەى پشت پەردێ بوو

زارۆکەکێ تڤەنگ ددەست دا

بێ پەروەردە، بێ بەرنامە

خاڤ و پیتى ژێ رابوو

سوفیەکێ هێر و پیر

ل مزگەفتێ بوو میر

لات و عوزە هاتنە رایێ

دەنگێ سەمایا وان خو بەردا دنیایێ

ئها دەرکەت ژ دێرێ شاهێ مەزن

دێر ب سەرئێک دا هات و

بۆ شینوارەکێ کەڤن

رۆژ دەرکەت ژ رۆژئاڤا

هەمى راستى کەتنە کەفک و داڤا

(خۆفۆ) پیر بوو، هەلوەرى

بەر نەما ل سەر بەرى

ئەڤە بوو هەمى تەکبیرا

ئەڤان شاه و میرا

لێ ژ بیر نەکە

خودێ هەر یەکە

گەر سوفیکێ من

ببیت بەلا سەرێ من

پشتى حەفت رۆژا

دێ ژ نفشێ سولەیمانى

دەربیت یەک سوار و جوانى

دێ عیسێ سوار

ل سەر پشتا بۆزێ رەوان کەت هەوار

هزار قازى و پیران

دێ ژ دایک بن ب رەختە و چەکێ گران

بلا ل بن شویرى رویس بیت چاڤێ کورە

دا براکێ وى سێدارەکەن ل وى گەر و دوورە

17/04/2020

 

Leave a Comment