پەرمیچك

 

 

 

 

 

 

 

 

قەهرەمان عەبدللا حەمید

دەمێ عەورێن چاڤێن من دەرنشیڤ بووین

پەرمیچکێن بەفرێ بوونە گلواز و

پرت پرت بارین .. و بارین

ل دویڤ خۆ را باران باراند

هەمى جه ژ رۆندکان بوونە گۆم و دەریا

لێ

دناڤبەرا چاڤ و بریا

خوداى

هەمى سر و سەرما هەلمژاند

هەمى دەریا هەلکێشاند

ل داویێ

گیانێ من کرە مێرگەك ژ مێرگێن بەهەشتێ

10/02/2020

Leave a Comment