دە خالۆ

 

 

 

 

 

 

 

 

قەهرەمان عەبدلڵا حەمید

 

بلا عەشق

ببیتە گولەکا ڤاژى

هاتیە قەتاندن

بلا بەفر

ببیتە مویێن پرچا هەسپێ سپى

دا با یاریا ب داڤێن وێ بکەتن چەپ و راست

دا ژ لەپێن رەپ و رویتێن پەروانەیا ئاشتى بباریتن چەپ و راست

دا شەل و شەپکێن کاویس ئاغاى بهێنە گۆڤەندا غاندى چەپ و راست

بلا بێژن

لۆ لۆ دە خالۆ

چەمێ چەقەلێ چەمەکێ وانە

یێ پرى رویڤى و گور و بەکوانە .. دە خالۆ

 

دە خالۆ

دەستێ من د کەلەمچێ دا

رزینە خالۆ

ئەز دێ ل ڤێ دنیایێ

ژ تێربوونێ تێربوویمە دە خالۆ

بەندێ وندابوونا رێکا بەندەکێ گرانە دە خالۆ

سەرهەڤسارێن سەر ئەزمانێ نەرزینە خالۆ

 

دە خالۆ

ل چیایێ زاوا و

ل کێلەکا گزیرتا چاڤکەسک

مرادا دەولەتبوونا ناخێ من

یا بێ خودانە دە خالۆ

 

دە خالۆ

ئەز و خانى

د نامۆبوونا دێمێ هەیڤێ دا مانە دە خالۆ

چاڤێن مە ب دوو رووییاتى و

زکرەشیا نەهەنگێن دەریا وانێ ڤە مانە دە خالۆ

و ژ ستێرێن ئەسمانێ سیس دل ب گومانە دە خالۆ

Leave a Comment