جەژنا وە پیرۆزبیت

 

 

 

 

 

 

 

 

رۆژئارتیکڵ- دهۆك

 

ب ناڤێ سەرنڤیسکار و دەستەیا نڤیسکارێن (رۆژئارتیکڵ) جەژنا نەورۆزێ و سەرساڵا کوردی ل هەمی کوردستانیان پیرۆز دکەین. هیڤیدارین ئەڤ جەژنە ببیتە دەرگەهێ خوەشی و بەختەوەریێ بۆ هەموویان.

Leave a Comment