ل وارێ هەنێ

 

 

 

 

 

 

 

 

بەیار قەرەنی

 

ل وارێ هەنێ

هەمى تشت هەڤدژە

ل زستانێ ساهى یە

و ل هاڤینێ مژە

ل وارێ هەنێ

رۆژ د تاڕى و شەڤن

شەڤ د ڕۆن و گەشن

ل وارێ هەنێ

بەلەنگاز و هەژار

دبێ بەشن

دەولەمەند و گەندەلکار

وەک گورگا د دەف بەشن

ل وارێ هەنێ

نە فام و نەزان رێڤەبەرن

ژیر و زانا خۆلى ب سەرن

ل وارێ هەنێ

جار شوڕەش گێڕن

کورد پەروەرن

ئازانە، جەنگاوەر و چەلەنگن

جار ژى خۆ فروشن

خاک فروشن

دل پڕ قرێژ و ژەنگن

ئەڤجا چیروکا وارێ هەنێ هۆسایە

هەر تشتێ تە دڤێت لێ نییە

هەر تشتێ تە نەڤێت لێ هەیە

Leave a Comment