ئەی بەرزەییا بێ سەروشوین – مــەلــەڤـــانــــێ بــــــــارانی

ئەی بەرزەییا بێ سەروشوین!

ما من جهـ مایە !

ئەزێ ل هەمی دەرا .. پرت پرت بوویم

هەر پرتەک ل پێژنەکا تە دگەریێت

یێ وەریام و دگەل بابەلیسکێت خەریبیا تە

بژالە بوویم

ئەی بایێ …. هەمی سپێدەهیا من ب مەستی ژخەوێ رادکەی!

ئەی شەڤا بێ ژڤانا هەر روژ من ئاڤا دکەی!

دێ گەنگی ؟

بیە هاتن و ڤەگەری

د ڤەگەرا خوەدا

پرتێت من ڤێکدەی ؟

،،،،،،،،،،،،            ،،،،،،،،،

چ پائیزەک بێ ئەگەری

ل بیرا تەیە …. تو بوهارەک ئاخلێڤەبووی

ئەز ژی ژ بارانێ هێشتا تاڤی بوم

هێشتا …. ئەور د رەش و شین و ئاڤزبون

تە نەهێلا تێر ببارم و کەسک ببی

تە فێرکرمە خەونێت زەر و وەریای

وەرە….

سپی ببە و ببارە

کەسک ببە و تێر رەنگ و ژیان ببە

ببە هەمی و

ب تنێ نەبە چون

چنکی دەمێ توچوی ……

تژی دێمێ تە هاتن بوون

تژی پرچا تە بێهن و ژڤان بوون

هەڤدیتن و هەمبێز پری پاخلێت تەبوون!

                                         مــەلــەڤـــانــــێ بــــــــارانی

21.10.2018

Leave a Comment